Monday, August 1, 2022

mewn blwch

Fel arfer, mae nwyddau drud yn cael eu gosod mewn blwch plastig mewn siopau. Dechreuodd siop yn Ddinas Efrog Newydd osod SPAM mewn un rhag lladrata yn ddiweddar. Un o'r nifer o ganlyniadau Bidenflation.

No comments: