Saturday, August 6, 2022

gyda chwpon


Cawson ni take-out o Pizza Hut am y tro cyntaf ers misoedd oherwydd fy mod i wedi dod ar draws cwpon. Dewisais bitsa mawr grwst denau gyda pepperoni, cyw iâr a madarch ar ben. Byddai'n costio $19 fel arfer, ond costiodd ond $10 gyda'r cwpon. Bargen wych.

No comments: