Friday, August 26, 2022

peth annisgwyl

Daeth Marcus, ein dyn-o-bob-tasg newydd i baentio'r dec cefn y bore 'ma. Methodd fwrw ymlaen, fodd bynnag oherwydd defnyddiodd y dyn arall, a olchodd y dec yn ddiweddar, chemeg i ddiogeli'r pren rhag pwdu. Mae hwn yn gwrthyrru paent hefyd. Rhaid cael gwared ar y cemeg; rŵan mae Marcus wrthi'n golchi'r dec gyda pheiriant wedi'i rentu. Wrth gwrs y bydd hyn yn cynyddu’r bil. Bydd rhaid iddo aros nes i'r dec sychu hefyd. Mae pethau annisgwyl yn digwydd yn aml. Rhaid cymryd un peth ar y tro. O leiaf cafodd neb ei ladd.

No comments: