Wednesday, August 24, 2022

yr un sy'n cau ei geg

Mae pobl yn siarad gormod, heb wrando ar y llall. Yn aml iawn, maen nhw'n meddwl am beth fyddan nhw'n ei ddweud nesa tra bod y llall yn siarad. Mae'r Beibl yn annog i "fod yn gyflym i wrando, ond yn araf i lefalu, ac yn araf i ddigio." Bydd yn well siarad llai na mwy yn gyffredinol, a dweud y pethau sydd wir o bwys.

No comments: