Monday, August 15, 2022

y murlun yn chicago

Gorffennodd fy merch y murlun. Mae'n wych dros ben (er mai ei mam sydd yn dweud!) Mab Ebizo Ichikawa ydy'r model. Bydd yr hogyn ifanc (9 oed) yn perfformio un o ddramâu enwog Kabuki ym mis Tachwedd yn Tokyo wrth iddo lwyddo'r enw yn y teulu, sef Sinnosuke. Mae o mewn gwisg y cymeriad. Gobeithio y bydd y murlun yn rhoi llawer o bleser i bawb fydd yn ei weld.

No comments: