Monday, August 29, 2022

dathlu bywyd


Dw i newydd ddod yn ôl o seremoni goffa ar gyfer Rosie. Mae gan y cwpl bedwar plentyn, 11 ŵyr ac 11 gor-ŵyr. Daethon nhw a'r perthnasau eraill o daleithiau pell i "ddathlu" bywyd Rosie, sydd yn bellach gydag Iesu. Roedd yna lawn o chwerthin yn ogystal â dagrau. Gorchfygodd ein Harglwydd farwolaeth. Yn ei addewidion mae gynnon ni obaith pendant.

No comments: