Friday, August 5, 2022

dawn eiddigeddus

Mae gan y gŵr ddawn eiddigeddus. Mae o'n medru syrthio i gysgu unrhyw amser, unrhyw le, pryd bynnag mynnith. Ar ôl fy ngollwng at y ceiropractydd bob yn ail wythnos, bydd o'n cysgu'n braf am ddeg munud yn y car nes i mi ddod yn ôl. Dw i'n dioddef o anhunedd tymor hir ers misoedd; hoffwn i gael ychydig bach o'i ddawn!

No comments: