Monday, August 22, 2022

datrysiad syml


Roedd fy Moka wedi bod yn y cwpwrdd dros fisoedd. Er fy mod i'n hoffi'r peth bach o'r Eidal, dw i ddim hoffi'r maint o goffi a ddod allan ohono fo. Pedwar cwpan mae i fod i wneud; mae'r cyfan yn llai na hanner a fydda i'n hoffi yfed, ac yn rhy gryf, a dweud y gwir. Yna, ces i syniad; beth am ychwanegu dŵr poeth at y cwpan? Dyna fo. Perffaith o ran faint a chryfder.

No comments: