Saturday, August 27, 2022

ffodus dros ben

Fu farw Rosie, dynes yn ei 70au yn sydyn. Gwelais i hi yn yr eglwys ddydd Sul diweddaf, a dweud y gwir. Roedd yn cael llawdriniaeth ar ei chalon ddyddiau'n ôl, ac aeth rhywbeth o'i le'n annisgwyl. Fu farw yn y fan a'r lle. Cafodd ei gŵr sioc ofnadwy oherwydd nad oedd neb yn disgwyl cymhlethdodau. Mae o yn hedd Duw bellach drwy Ei drugaredd. Dw i'n teimlo'n ddwfn drosto fo, ond ar yr un pryd, yn eiddigeddus iawn ohoni. Roedd hi dan anesthesia, a phan agorodd ei llygaid, gwelodd hi Iesu o'i blaen hi!

No comments: