Wednesday, August 10, 2022

titan walls

Mae fy merch hynaf newydd ddechrau paentio murlun, gyda chymorth ei gŵr. Maen nhw'n paentio ynghyd â nifer o artistiaid, ar gyfer Titan Walls, yr ŵyl furlun fwyaf yn Chicago. Mewn gardd gwrw mae ei wal hi. Cyfleus iawn pan fyddan nhw heisiau hoe fach!

No comments: