Thursday, September 22, 2022

67 oed

Penblwydd y gŵr yn 67 oed oedd ddoe. Coginiais ei hoff fwyd, sef gyoza, a phastai pwmpen yn lle cacen. Doedd neb arall adref eleni, ac felly helpodd ein ddau ffrind i ddathlu.

No comments: