Monday, September 12, 2022

enfys gyda 7 lliw


Doeddwn i ddim yn gwybod bod gan y Frenhines Elizabeth II ffydd ddiffuant, bersonol yn Iesu Grist. Roedd hi wedi gwasanaethu ei gwlad yn ymroddedig drwy gydol ei hoes, ond dyma'r peth pwysicaf. Aeth y frenhines at Frenin y brenhinoedd, ac mae hi'n ei addoli ynghyd รข'r ffyddloniaid di-rif.

No comments: