Friday, September 2, 2022

braint

Cawson ni barcio yn y lle penodol ar gyfer cyn milwyr ym maes parcio Walmart ddoe. Roedd car wedi'i barcio yno bob tro erbyn hyn. Roedden ni'n hapus cael defnyddio'r fraint, nes inni sylweddoli mai pell iawn oedd y ddalfa troli siopa agosaf.....

No comments: