Monday, September 26, 2022

tymor i bob peth

Daeth amser i ddileu'r hen furluniau, a phaentio rhai newydd yn Ardal Plaza, Oklahoma City. Cafodd murlun fy merch hynaf, ynghyd â'r lleill a baentiwyd y llynedd eu dileu heddiw er mwyn artistiaid eraill yn cael cychwyn eu gwaith ar eu pen nhw. Ofnadwy o drist, ond dyna fo. 

"Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwyl dan y nef."

No comments: