Saturday, September 3, 2022

cwcer araf


Dw i newydd sylweddoli pa mor gyfleus ydy Crockpot. Ces i un yn anrheg gan y plant flynyddoedd yn ôl, ond torrais o ar ddamwain. Am ryw reswm neu'i gilydd, na phrynais un arall. Gan fod y mab ifancaf yn dod adref heddiw, penderfynais fenthyg un yn gegin yr eglwys. Taflais yr holl gynhwysion yn y pot heb dorri neu ffrio dim byd ymlaen llaw. (Gelwir yn rysáit Dump & Go.) Bydd cyw iâr mewn saws salsa yn barod erbyn i'r mab gyrraedd.

No comments: