Friday, September 23, 2022

hollol ddibynadwy

Prynodd y gŵr logiau ar gyfer y llosgwr. Roedd y pris wedi cynyddu’n 50 y cant, diolch i Bidenflation. Gall cynhesu’r tŷ gan y llosgwr fod mor ddrud â'r trydan y gaeaf yma, ond hollol ddibynadwy ydy'r cyntaf o leiaf. Dan ni'n bwriadu ei ddefnyddio i ferwi dŵr ar gyfer golchi eleni.

No comments: