Tuesday, September 13, 2022

lleuad wen

Wrth gerdded yn y gymdogaeth y bore 'ma, gwelais Nagorizuki, sef lleuad wen. Dw i bob amser yn teimlo dipyn yn drist yn gweld lleuad wen, wrth feddwl y cyffro a ffwdan mae lleuad lawn yn drwyn yn Japan, yn enwedig dros y lleuad lawn honno - y Lleuad ar y 15fed Noson neu Leuad Gynhaeaf. Mae hi fel hen actores a oedd yn arfer bod yn hardd a phoblogaidd, ond dydy neb yn rhoi sylw iddi bellach.

No comments: