Saturday, September 10, 2022

juugoya

Camais allan ar y dec cefn tua phump o'r gloch y bore 'ma, er mwyn gweld Juugoya, sef y Lleuad ar y 15fed Noson. Hardd oedd. Roedd hi'n goleuo'r tywyllwch fel llusern fawr. 

No comments: