Monday, September 19, 2022

anrheg

Ces i anrheg arbennig gan ferch yn ei arddegau yn yr eglwys. (Mae ganddi broblem iechyd meddwl.) Mae hi'n dod â dol gyda hi o enw Max bob wythnos. Ei "babi" ydy o. Ar ôl y gwasanaeth boreol ddoe, daeth ata i gan ddweud, "Fe wnaeth Max hwn drosoch chi," a rhoi i mi'r anrheg dwymgalon hon.

No comments: