Monday, September 5, 2022

mygiau

Daeth y mab ifancaf adref dros y penwythnos hirach. Daeth ag anrheg i fi a'i dad. Prynodd y mygiau hyn mewn garage sale. Anodd credu bod y perchennog eisiau cael gwared arnyn nhw. Dw i a'r gŵr yn fwy na hapus eu cael nhw. 

No comments: