Friday, September 9, 2022

newydd bob bore

Dw i newydd brofi tosturiaethau a ffyddlondeb fy Nuw unwaith yn rhagor.

Nid oes terfyn ar gariad yr Arglwydd,
ac yn sicr ni phalla ei dosturiaethau.
Y maent yn newydd bob bore,
a mawr yw dy ffyddlondeb.
Galarnad 3:22, 23

No comments: