Tuesday, September 20, 2022

anrheg anghywir

Roeddwn i'n anghofio nôl y post ddoe. Cyn cychwyn cerdded y bore 'ma, dyma agor y blwch post. Ces i fy synnu'n darganfod pecyn bach gyda stampiau post yn dangos proffil ifanc y diweddar Frenhines. Anrheg annisgwyl! Ces i fy siom, fodd bynnag, ar yr unwaith - i rywun arall oedd, sydd yn byw ar stryd wahanol gyda'r un rhif tŷ. 

No comments: