Saturday, September 17, 2022

paentiad newydd

Mae gynnon ni baentiad newydd yn y tŷ, a baentiodd fy merch hynaf er mwyn anrhydeddu Chiune Sugihara, diplomydd Japaneaidd a achubodd filoedd o fywydau Iddewon yn Lithwania yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Gofynnwyd i fy merch gan sefydliad brwydro yn erbyn gwrth-semitiaeth flynyddoedd yn ôl yn wreiddiol. Cawson ni fraint i berchen arno fo. 

No comments: