Wednesday, November 23, 2022

2 - 1


Curodd Samurai Blue yr Almaen! Welais i mo'r gêm gyfan, ond roedd y teulu yn Texas a Tokyo yn gyrru neges yn gyson ata i yn ystod y gêm. Gweld yr uchafbwynt a wnes i fodd bynnag. Roedd y ddwy gôl Japan yn anhygoel!

No comments: