Tuesday, November 15, 2022

prynu siwtiau

Mae'r gŵr a'n mab ifancaf ni newydd gyrraedd Japan. Aethon nhw i fynychu seremoni briodas un o'n merched a gynhalir y 19eg. Mae manylion i'w gorffen o hyd. Un ohonyn nhw oedd prynu siwtiau i'r tri dyn ifanc gan gynnwys y priodfab ei hun. Llwydodd y ddau - y priodfab a fy mab ifancaf (er fy mod i'n synnu bod gan y siop siwt sydd yn ffitio hogyn mor dal.) Roedd yn anodd ffeindio un i fy mab-yng-nghyfraith oherwydd ei fod o'n gyhyrog iawn. Dwedodd ei wraig ei fod o wedi gwneud gormod o bench press!

No comments: