Monday, November 28, 2022

meseia


Tra oedd y gŵr oddi cartref, roeddwn i'n gwrando ar awdio amrywiol wrth wneud y gwaith tŷ, ayyb. Un o fy ffefryn oedd Meseia gan Handel. Mae perfformiadau gan nifer o gerddorfeydd enwog ar gael ar y we. Hon ydy'r gorau yn fy nhyb i, sef Côr Coleg y Frenhines yn  Rhydychen. Dw i'n hoff iawn o'r soprano honno sydd yn rowlio ei "r" yn fedrus.

No comments: