Saturday, November 26, 2022

roedd pawb yn hapus

Wedi teithio am 21 awr, daeth y gŵr a'r mab ifancaf adref yn ddiogel neithiwr. Mae gen i fwy o luniau o'r seremoni briodas bellach. Hyfryd clywed mai achlysur hynod o hapus i bawb oedd. (Roedd y bwyd yn ardderchog hefyd oherwydd mai mewn tŷ bwyta Eidalaidd a gynhaliwyd y seremoni a'r parti.)

No comments: