Monday, November 7, 2022

kabuki

Aeth fy merch i Kabukiza yn Tokyo i weld sioe arbennig. Y sioe gyntaf gan Ebizo Ichikawa sydd newydd etifeddu enw ei dad yn y teulu, sef Danjuro. Ei fab 9 blwydd oed sydd newydd etifeddu enw arall, sef Shinnosuke, ydy'r prif berfformiwr arall. Cafodd fy merch sedd yn y rhes gyntaf, drwy ffrind! A dyma hi'n treulio rhyw ddwy awr mewn breuddwyd bron. Dwedodd hi ei bod hi'n medru clywed anadl garw Danjuro a gweld ei chwys ar ei dalcen hyd yn oed.

No comments: