Saturday, November 5, 2022

ffonio 300 o bobl

Wrth i ddiwrnod yr etholiad nesáu, mae'r gŵr wedi ymuno â'r gwirfoddolwyr eraill, ac yn gwneud galwadau ffôn dros Kevin Stitt, Llywodraethwr cyfredol Oklahoma. Mae o i alw 300 o bleidleiswyr Gweriniaethol cofrestredig, a'u hannog nhw i bleidleisio dros Kevin Stitt. Dim tasg bleserus ydy hi wrth gwrs, ond mae o eisiau ymdrechu er lles Oklahoma ac America. Er mawr syndod i drigolion y dref fach yma, daeth y llywodraethwr ei hun i gyfarfod ei gefnogwyr ddoe. A chafodd y gŵr gyfle i siarad â fo.

No comments: