Wednesday, November 2, 2022

arweinydd cryf


Hyfryd gwybod bod Benjamin Netanyahu wedi ennill yr etholiad. Efallai bod pobl Israel wedi cael digon, yr union fel pobl America wedi cael digon gyda'r llywodraeth gyfredol. Ar ôl cyfnod Sabothol, rhaid ei fod o'n barod i daclo'r her bellach. Llongyfarchiadau mawr iddo fo!

No comments: