Friday, November 25, 2022

ymlacio'n llwyr

Cafodd y gŵr a'n mab ifancaf ni amser anhygoel o dda yn Japan. Ar wahân i fod gyda'r teulu, roedden nhw'n cael mwyhau bwyd a llefydd hardd ac unigryw. Un ohonyn nhw ydy Spadium Japon - adeilad enfawr sydd yn cynnwys nifer o faddonau, gwelyau, clustogau, bwyd blasus, adloniant amrywiol, a llawer mwy. Cewch chi dreulio diwrnod cyfan yno'n ymlacio. 

No comments: