Tuesday, November 22, 2022

ymweld â fy mam

Ar ôl y seremoni briodas hyfryd, mae'r teulu'n mwynhau eu gwyliau yn Japan. (Mae'r cwpl newydd briod ar eu mis fêl wrth gwrs.) Aethon nhw i ymweld â fy mam yn y cartref henoed yn gyntaf. Dim ond drwy ddrws gwydr yn anffodus oherwydd yr hen gyfyngiadau. O leiaf, roedd fy mam yn cael gweld nhw, a chyfnewid rhyw eiriau.

No comments: