Friday, November 4, 2022

dinas narita

Mae fy merch hynaf a'i gŵr newydd gyrraedd Japan, a mwynhau Dinas Narita sydd yn agos iawn at y maes awyr. Wedi hedfan yn hir, mae'n syniad gwych yn lle dal y trên neu fws i geisio cyrraedd y cylchfan yn syth. Mae gan y ddinas a'r deml yno gysylltiad agos at deulu Ebizo Ichikawa. Mae fy merch wrth ei bodd yn naturiol. Byddan nhw'n aros yn Japan tan ganol mis Rhagfyr.

No comments: