Monday, November 21, 2022

clipiau fideo'r briodas

Gyrrodd fy merch ryw glipiau fideo'r briodas i mi. Dw i'n hynod o hapus fy mod i'n cael gweld y moment pwysig a gollais - ei hymddangosiad cyntaf gyda'i thad, a thorri'r gacen. Clywais fod pentwr o luniau wedi cael eu tynnu ddiwrnod hwnnw. Edrych ymlaen at eu gweld nhw'n fuan!

No comments: