Monday, November 14, 2022

y medd


Dw i wedi clywed am y medd o'r blaen. Roeddwn i'n meddwl mai ond diod y canoloesol oedd. Doeddwn i ddim yn gwybod bod ganddo hanes hir iawn. Cael ei eplesu o fêl, mae o'n gwneud lles i chi hefyd. Dyma brynu potel mewn siop leol. Fedra i ddim clywed blas o hyd, ond mae'n ymddangos yn dda. Penderfynais a'r gŵr, sydd ddim yn hoffi diodydd meddwol fel arfer, gael sipian bob dydd.

No comments: