Wednesday, November 9, 2022

anrheg penblwydd

Ces i anrheg penblwydd hyfryd; enillodd Kevin Stitt a'r ymgeiswyr yn Oklahoma dw i a'r gŵr wedi eu cefnogi. Roedd gwrthwynebwr Stitt, gyda chefnogaeth nerthol allanol, wrthi'n ymgyrch drwy ei bardduo. Cawson ni ganlyniad gwych, fodd bynnag, diolch i drugaredd yr Arglwydd. Nid felly mewn rhai taleithiau. Dyled fynnu cael cyfri pleidleisiau onest.

No comments: