Monday, May 13, 2013

adolygiad - wy aur

Mae'n ymddangos bod yna ddwy farn eithafol o ran y nofel hon - mae rhai'n gwirioni arni tra bod y lleill eisiau ei thaflu yn y bin. Mae gan Donna Leon farn bendant am bopeth ac mae hi'n ei mynegi drwy'r cymeriadau. Ei barn hi ydy o wedi'r cwbl. Dw i'n hoffi'r gyfres oherwydd y prif gymeriad, sef y Commissario Brunetti a'r disgrifiad o Ddinas Fenis. Mae un peth yn sicr; mae Leon yn nabod y lle'n dda iawn. Fyddwn i ddim eisiau i Brunetti ymddeol fel awgrymwyd gan un adolygydd. Gobeithio bydd y commissario'n ffeindio rhywbeth i godi ei galon yn y stori nesaf.

No comments: