Tuesday, May 7, 2013

o seattle

Mae'r gŵr yn Seattle ar gyfer cynhadledd Optometreg a gyrru neges e-bost a lluniau bob dydd. Fel arfer mae o'n dod ar draws ei ffrindiau sydd yn dod o dramor hefyd. Un ohonyn nhw oedd Ffrancwr sydd yn gweithio fel optometrydd i dîm pêl-droed Chelsea. Dydy hi ddim yn anodd dychmygu beth oedd pwnc eu sgwrs! Mae Seattle yn agos at y môr a'r mynyddoedd, hefyd i Canada. Ces i fy synnu'n gweld y llun hwn; mae fel pe bai Canada ond lawr y stryd: Vancouver B.C. - Next Left

No comments: