Sunday, May 12, 2013

diwrnod mamau

Dw i newydd ddod yn ôl o Muskogee, tref gyfagos i wneud y siopa (ceisio gwneud a dweud y gwir) a chael swper efo'r teulu. Er nad oeddwn i'n medru ffeindio beth roeddwn i eisiau, ces i bryd o fwyd da mewn tŷ bwyta newydd (i ni.) Roedd y lle'n llawn dop efo'r bobl eraill a oedden nhw'n dathlu Diwrnod Mamau. Roedd yn ddiwrnod braf cyn iddi fynd yn ofnadwy o boeth. Derbyniais gardiau/galwadau ffôn gan y plant. Diolchgar a hapus iawn ydw i.

No comments: