Thursday, May 2, 2013

stori fer wedi'i gorffen

Gorffennodd fy merch ei stori ddyddiau'n ôl, dipyn yn hwyrach na'r deadline wedi dal ati heb ddigon o gwsg. Ces i fy synnu'n darllen canlyniad ei hymdrech. Mae'n dda iawn er bod y cymeriadau braidd yn niferus ac yn anodd cofio pwy ydy pwy. Stori ffuglen am dywysoges ddewr ydy hi. Ces i fy synnu at y plot cymhleth a'r ymadroddion byw. Yr unig gŵyn sydd gen i ydy bod y stori'n gorffen yn drist! 

No comments: