Thursday, May 9, 2013

wy aur yma

Mae'r nofel newydd gyrraedd y llyfrgell leol a dyma gychwyn ar unwaith. Gorffennais y llyfr olaf yn y gyfres fisoedd yn ôl ac felly mae'n braf "gweld" y Commissario Brunetti wrthi'n cerdded o gwmpas Fenis eto. Fel nofelau eraill gan Donna Leon, mae yna gymaint o fanylion sydd ddim yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r plot. Rhaid bod nhw, fodd bynnag, yn fodd i wneud y cymeriadau'n fyw a chredadwy. Dw i'n gyffro i gyd i weld bod Campo Stin yn fan pwysig yn y stori hon.

No comments: