Thursday, May 16, 2013

dwy nofel

Mae'n anodd ffeindio pethau i'w gwneud ar awyren. (Does gen i iPhone na iPad.) Gan fod prin byddai'n medru cysgu ar sedd gul awyren, a dw i ddim yn hoffi gweld ffilmiau, mae siwrnai'n teimlo'n ofnadwy o hir. Efallai bydd darllen llyfrau diddorol yn helpu, ond bydd yn drafferthus eu cadw nhw yn ystod y siwrnai (does gen i Kindle chwaith.) Yna roeddwn i'n sylwi ar ryw nofelau Japaneg ar y silff a adawodd y myfyrwyr Japaneaidd cyn iddyn nhw ddychwelyd i Japan. Mae dau'n swnio'n ddiddorol (un ditectif a'r llall ffuglen wyddonol.) Gwych! Dw i'n bwriadu eu gadael nhw ar ôl eu gorffen i bwy bynnag fydd eisiau darllen arnyn nhw.

No comments: