Monday, May 6, 2013

basgedi sbwriel

Faint o fasgedi sbwriel sydd gan gartrefi eraill tybed? Efallai bod yna un o dan y sinc ac un arall yn y tŷ bach ac un ym mhob ystafell wely. Mae fy merch hynaf yn gwneud sbort am ein pennau ni'n aml oherwydd y nifer o fasgedi sbwriel yn ein tŷ ni. Mi wnes i eu cyfri nhw'r bore 'ma wrth eu gwagio - mae yna 14, mawr a bach er mwyn cadw'r tŷ'n daclus. Ond y faith ydy bod y plant yn dal i adael Kleenex wedi'u defnyddio ayyb ar y desgiau, ar y byrddau, hyd yn oed "ger" y basgedi sbwriel!

No comments: