Saturday, May 4, 2013

oer eto

Roeddwn i'n defnyddio'r air-conditioner ddechrau'r wythnos hon, ond trodd y tywydd yn oer unwaith yn rhagor. Cawson ni fymryn o eira hyd yn oed a hithau'n fis Mai. Welais erioed y fath tywydd yn Oklahoma ers i mi a'r teulu symud yma 16 mlynedd yn ôl. (Chawson ni mo'r eira go iawn am ddwy flynedd yn olynol chwaith.) Dw i ddim yn meindio fodd bynnag gan nad ydw i'n hoff o dywydd poeth.

No comments: