Friday, May 10, 2013

yr ellysgen gyntaf

Mae'n gellysgen gyntaf ni newydd flodeuo. Wedi gweithio'n galed i gael gwared ar yr eiddew ystyfnig ar y gwely flodau ddiwrnodau cynt, dw i mor falch o'i gweld hi. Dan ni wedi "etifeddu" y blodau gan gyn perchennog y tŷ hwn, ac maen nhw'n blodeuo'n ffyddlon bob gwanwyn er gwaethaf y pridd anffrwythlon. Wrth weld y llun, dw i newydd sylwi'r chwyn! Rhaid i mi gael gwared arno fo ar unwaith!

No comments: