Tuesday, May 14, 2013

mae yna dri

Dw i newydd weld tri aderyn bach yn y nyth ger y drws blaen! Doedd eu rhieni ddim yn ymddangos yn ffyddlon ond rhaid bod nhw'n gweithio'n galed wedi'r cwbl. Bach bach ydy'r nyth. Gobeithio na fydd y bychan yn syrthio. Rhaid gosod clustog o dani hi cyn hir.

y llun: mae'r rhieni'n hoff iawn o'r cangen 'na sydd o blaen y ffenestr.

No comments: