Wednesday, May 15, 2013

cyllell finiog

Ces i gyllell yn anrheg Diwrnod Mamau (dipyn yn hwyr) gan fy mab hynaf. Mae hi newydd gyrraedd, a dyma dorri llysiau i swper. Mae hi'n anhygoel o finiog! Roedd torri nionyn fel torri menyn efo cyllell boeth. Rhaid cyfaddef bod gen i hen gyllell bŵl a dw i'n gorfod "llifio" llysiau bob tro. Gwnaed yn Swistir ydy'r gyllell newydd; dwedodd y mab ei bod ganddi fil o adolygiadau cadarnhaol ar wefan Amazon! Dw i'n hynod o ddiolchgar. Rŵan dylwn i fod yn ofalus peidio torri fy mysedd! 

No comments: