Wednesday, May 8, 2013

bocsys wedi'u hanghofio

Dw i newydd sylwi fy mod i wedi anghofio gosod y bocsys i AMVETS y bore 'ma. Roedden nhw'n barod ers amser a roeddwn i fod i'w gosod tu allan erbyn 8 o'r gloch. Rhaid bod y lori wedi dod (a mynd) yn barod. Mae'n fodd cyfleus i gael gwared ar bethau diangen (i ni) a helpu'r elusen ar yr un pryd. Rhaid cadw'r bocsys am fisoedd eraill ar gyfer eu casgliad nesaf.

No comments: