Friday, May 3, 2013

rhostryfan i fenis

Clywais fod Bedwyr Williams, artist a fydd yn dangos ei waith yn Biennale yn Fenis, yn byw yn Rhostryfan. Pasiais y pentref bach sawl tro ar y bws ar fy ffordd i fynd i amgueddfa Kate Roberts yn Rosgadfan flynyddoedd yn ôl. Rhaid cyfaddef nad ydw i'n deall celf fodern, ond mae ei waith o gwmpas arsyllfa'n swnio'n ddiddorol. Doeddwn i ddim yn sylweddoli byddai Biennale'n cychwyn Mehefin 1, dyddiau cyn i mi adael Fenis. Efallai ceisia' i fynd heibio i arddangosfa Cymru a hefyd dweud helo wrtho fo os bydd o'n digwydd bod.

No comments: