Wednesday, May 1, 2013

summertime

Gwelais y ffilm gyfan ar You Tube o'r blaen ond dydy hi ddim ar gael ond yn rhan bellach. Roeddwn i eisiau ei gweld yn fanwl, felly prynais DVD gan Amazon ac mae o newydd gyrraedd. Mae'n llawer gwell na You Tube. Mae'r stori braidd yn ystrydebol ond mae golygfeydd Fenis a welwyd drwy lygaid y prif gymeriad yn hyfryd. Mae Mrs. Mcllhenny yn edrych yn debyg iawn i brif athrawes yr ysgol yma!

No comments: